Styrelsen 2021.

 

 

Ordförande                  Agneta       1år                        

Vice ordf                     Annelie      2 år                    

Sekreterare                 Christina    2 år           

Kassör                        Christina    2 år           

Ord  ledamot               Brigitte       2 år           

Suppleant                    Sara         2 år           

Revisorer                    Gunilla       1 år                                       

                                  Maria        1 år           

Revisorsupp                Iwe           2 år           

PR, hemsida               Maria        1 år           

Ansvariga för tävlingar

                                  Brigitte       1 år          

                                  Annelie      1 år           

                                  Pia            1 år           

Materielansv                Annelie      1 år                          

Ungdomssek               Emma        2 år