Styrelsen 2019.

 

 

Ordförande                  Agneta       1år             omvald 2019               

Vice ordf                     Annelie      2 år            omvald 2018               

Sekreterare                 Christina    2 år            vald 2019  

Kassör                        Christina    2 år            omvald 2018               

Ord  ledamot               Brigitte       2 år            omvald 2019                                

Suppleant                    Sara         2 år            vald 2017  

Revisorer                    Gunilla       1 år           omvald 2019                                

                                  Maria        1 år            omvald 2019               

Revisorsupp                Iwe           2 år            omvald 2019               

PR, hemsida               Maria        1 år            omvald 2019               

Ansvariga för tävlingar

                                  Brigitte       1 år           omvald 2019               

                                  Annelie      1 år            omvald 2019               

                                  Pia            1 år            omvald 2019               

Materielansv                Pia            1 år            omvald 2019               

Ungdomssek               Emma        2 år            omvald 2018